ప్రాణం మీదకి తెచ్చిన టిక్ టాక్ వీడియో

   ఆకతాయిగా చేసిన ఒక టిక్ టాక్ వీడియో ప్రాణం మీదకు తెచ్చింది.. టిక్ టాక్ వీడియోలో లోకేష్ అనే ఓ యువకుడు చేసిన పని రెండు కుటుంబాల్లోని 12 మంది ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. ఉమ్మెత్త కాయలు తినడం,...

Latest